ПЕРЕДАТИ ПОКАЗНИКИ ТА ОПЛАТИТИ  ОПЛАТА

 

 

 

 Повідомлення

 про намір здійснити встановлення тарифів шляхом перегляду та коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024 рік

 

 Наголошуємо, що зміна тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення стосується лише юридичних та інших осіб, а для населення вони залишаються незмінними. 

  Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на рівні, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг, є вимогою чинного законодавства України (Законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»). Зокрема, відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на їх виробництво з урахуванням планового прибутку.

Діючі тарифи з 01.01.2024 року :

Категорія споживачів

Діючі тарифи, грн./м3, в т.ч. ПДВ

Разом

Номер рішення та дата

водопостачання

водовідведення

Населення*

22,52

25,26

47,78

№349 від 15.12.2022

Бюджетні установи

27,36

33,36

60,72

№671 від 19.12.2023

Інші споживачі

27,36

33,36

60,72

№671 від 19.12.2023

* рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 19.12.2023р. №671 затверджено, що тариф для населення, встановлений нижче від економічно – обгрунтованого  розміру,  на  новий  строк – 2024 рік  за тарифами, встановленими згідно рішення №349  від 15.12.2022., а саме :

 • з централізованого водопостачання 22,52 грн./м3;
 • централізованого водовідведення 25,26 грн./м3 (разом 47,78 грн./м3).    

  Відповідно до частини першої розділу 5 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України №239 від 12.09.2018р. «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» зміна тарифів на комунальні послуги здійснюється шляхом перегляду тарифу і його структури або шляхом коригування тарифів, також пунктом 3 вказано, що підставою для звернення суб’єкта господарювання щодо зміни тарифів можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати його діяльності, а саме: зростання/зниження вартості складових тарифів та зміна структури цих тарифів.

  Тому, Вишгородське МКП «Водоканал» звернулось до виконавчого комітету Вишгородської  міської ради із заявою та розрахунковими матеріалами для встановлення та коригування тарифів  за статтями витрат :  вартість електроенергії, приймання та доочистка стічних вод, заробітна плата для встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

Перегляд тарифу і його структури

  Підставою для перегляду та встановлення  тарифів є обставини, що вплинули на зниження вартості складових тарифів, а саме: зміна умов договору з 01.01.2024 року ПАТ  «АК «Київводоканал» за доочистку стоків.

 Нові умови договору не передбачають введення витрат до структури тарифів на послуги водовідведення. Враховуючи зміни, загальні витрати на послугу з централізованого водовідведення зменшуються на суму 7802,85 тис.грн., що призвело до зниження вартості складових тарифів та зміни структури  тарифів.

  Також змінився пропорційний розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

  В зв’язку зі зміною структури тарифів, розподіл склав: централізоване водопостачання – 54%, централізоване водовідведення – 46%.

  Згідно проведених розрахунків (без врахування доочистки ПАТ «АК Київводоканал»)  зміни призвели до зменшення собівартості послуг загалом по підприємству  на 11,0% або 6,66 грн. (з ПДВ) :

Переглянуті тарифи на 2024рік

 

Послуги

Діючий тариф з 01.01.2024р.    (60,72 грн/м3)                з ПДВ

Переглянуті тарифи                    (54,06 грн/м3)                            з ПДВ

Розмір зменшення тарифу  грн.

% збільшення  тарифу  по відношенню до діючого тарифу

 

Централізоване водопостачання 

          27,36

28,12

+0,76

             +2,7%

 
 

Централізоване  водовідведення

33,36

25,94

          -7,42

            - 22,2%

 

Разом

 60,72

54,06

-6,66

- 11,0%

 

Вартість послуг складе:

        Застосування

Централізоване  водопостачання

Централізоване  водовідведення

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

Всі категорії споживачів

23,43

28,12

21,62

25,94

Загальний розмір тарифів  : 54,06 грн./м3 з ПДВ.

Структура тарифів на послуги

з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення Вишгородського МКП "Водоканал" на 2024р.

Статті витрат

грн./ 1м3

Водопостачання

Водовідведення

1.Виробнича собівартість усього, в тому числі:

19,41

17,91

1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі  :

7,39

6,64

1.1.1. Матеріали запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,55

0,57

1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали

0,00

0,00

1.1.3. Електроенергія

6,84

1,64

1.1.4. Київводоканал приймання та очистка стоків

0,00

4,43

1.2. Прямі витрати на оплату праці

4,48

5,68

1.3. Інші прямі витрати, з них  :

5,90

4,08

1.3.1. єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування працівників

0,93

1,21

1.3.2. амортизаційні відрахування

2,32

2,53

1.3.3. інші прямі витрати

2,65

0,34

1.4. Загальновиробничі витрати

1,64

1,51

2. Адміністративні витрати

3,12

2,88

3. Витрати на збут

0,00

0,00

4. Інші витрати операційної діяльності

0,00

0,00

5. Всього витрати операційної діяльності

22,53

20,79

6. Плановий прибуток 4%

0,90

0,83

7. Податок на прибуток

0,00

0,00

7. Тариф без ПДВ

23,43

21,62

8. ПДВ 20 %

4,69

4,32

9. Тариф з ПДВ

28,12

25,94

 

Обґрунтування причин коригування тарифів.

  В умовах зростання основних складових тарифів, зокрема мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії, скиду стоків - виникла невідповідальність  тарифів фактичним витратам з надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

  Отже, коригування тарифів на послуги до економічно обгрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати заробітної плати, скид стоків та забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води, водовідведення.

  Підставою для коригування тарифів є зростання вартості складових тарифів та зміна структури цих тарифів, зокрема відбулося зростання основних складових витрат, а саме:

 • електроенергія - 17,5%;
 • оплата праці – 23,9%;
 • скид стоків – 53,3%.

Коригування проводиться лише тих складових витрат, за якими відбулися цінові зміни,   а саме:

 1. Збільшення вартості електроенергії :

 В діючому тарифі вартість активної електроенергії за 1кВт/год складає 3,94361 грн. (без ПДВ), з травня 2024 року ціна - 4,772997 грн./1кВт/год без ПДВ, що більше на 0,83 грн.без ПДВ/1кВт/год або 21,0 %.

 За послугу з розподілу електричної енергії ціна в тарифі  складає 1,49403 грн.(без ПДВ)/1кВт/год., в травні 2024року ціна – 1,601470 грн./1кВт/год без ПДВ, що більше   на 0,10744 грн.без ПДВ за 1кВт/год  або 7,2 %.

Загальне  підвищення вартості електричної енергії - 17,5%.

 1. Витрати на оплату праці :

 В діючому тарифі врахований прожитковий мінімум в розмірі 2684,0 грн.  Відповідно до Державного Бюджету України з 01.01.2024 року відбулося підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 3028,0 грн., а саме на 12,8%.

 З 01.04.2024 року відповідно змін до Галузевої угоди підвищилася мінімальна тарифна ставка робітника І розряду до 200 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме на 11,1% (п.3 Оплата та нормування праці стор.5 Галузевої угоди).

 Загальне підвищення фонду оплати праці складає 23,9%. Відрахування до фонду соціального страхування збільшилися пропорційно росту витрат на оплату праці.

 При розрахунку витрат на оплату праці враховано тарифні ставки та посадові оклади, розраховані у відповідності до Галузевої угоди на 2023-2027 роки зі змінами та доповненнями, враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2024 рік.

 1. Витрати на оплату ПАТ «АК «Київводоканал» за приймання стічних вод

  Загальні витрати за приймання стічних вод ПАТ «АК «Київводоканал» зросли за рахунок росту вартості послуг за 1м3, а саме на 53,3%.

  В діючому тарифі врахована вартість в розмірі 4,43 грн./1м3 без ПДВ, згідно Постанови від 28.05.2024р. №1019 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ПРАТ «АК Київводоканал» НКРЕП встановлено тарифи з централізованого водовідведення  з 01.06.2024 року на рівні 6,79 грн./1м3 (без ПДВ).

      Відповідно до розрахунків пропонується таке підвищення тарифів:

Назва

Переглянуті тарифи (54,06 грн./м³)                   в т.ч. ПДВ

Скориговані тарифи (64,88 грн./м³)                         в т.ч. ПДВ

Відхилення

(+;-) грн.

%

Тариф на послуги з  централізованого водопостачання 1 куб. м води з ПДВ, грн.

Населення

22,52

   32,44

          + 9,92

+ 30,6

Бюджетні установи

28,12

32,44

+4,32

+ 13,3

Інші споживачі

28,12

32,44

+4,32

+ 13,3

Тариф на послуги з централізованого водовідведення 1куб. м стоків з ПДВ, грн.

Населення

25,26

  32,44

 +7,18

        + 22,1

Бюджетні установи

25,94

 32,44

+6,50

        +20,0

Інші споживачі

25,94

 32,44

+6,50

        +20,0

    Внесені зміни до статей витрат призведуть  до збільшення собівартості послуг загалом по підприємству  на 16,7%  або  10,82 грн./м3 (з ПДВ) від переглянутих тарифів (54,06грн./м3 з ПДВ),  а від діючих з січня 2024 року -  6,4% або 4,16 грн./м3 (з ПДВ):

Скориговані  тарифи на 2024рік

Послуги

Діючі тарифи                     з 01.01.2024р.                   (60,72 грн/м3) з ПДВ

Переглянуті тарифи                    (64,88  грн/м3)                            з ПДВ

Розмір зменшення тарифу  грн..

% збільшення  тарифу  по відношенню до діючого тарифу

Централізоване водопостачання 

             27,36

32,44

+5,08

             +15,6%

Централізоване  водовідведення

33,36

              32,44

          - 0,92

            - 2,8%

Разом

 60,72

64,88

+ 4,16

 + 6,4 %

Скориговані тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

            Застосування

 Централізоване   водопостачання

Централізоване  водовідведення

     без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

всі категорії споживачів

27,03

32,44

27,03

32,44

Загальний розмір тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: 64,88 грн./м3 з ПДВ.

Структура скоригованих тарифів

на послуги  з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення  Вишгородського МКП "Водоканал" на 2024р.

Складові тарифа

грн./ 1м3

Водопостачання

Водовідведення

1.Виробнича собівартість усього, в тому числі:

22,21

22,51

1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі  :

8,56

9,28

1.1.1. Матеріали запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,55

0,57

1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали

0,00

0,00

1.1.3. Електроенергія

8,01

1,92

1.1.4. Київводоканал приймання та очистка стоків

0,00

6,79

1.2. Прямі витрати на оплату праці

5,55

7,05

1.3. Інші прямі витрати, з них  :

6,13

4,37

1.3.1. єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування працівників

1,16

1,50

1.3.2. амортизаційні відрахування

2,32

2,53

1.3.3. інші прямі витрати

2,65

0,34

1.4. Загальновиробничі витрати

1,97

1,81

2. Адміністративні витрати

3,78

3,48

3. Витрати на збут

0,00

0,00

4. Інші витрати операційної діяльності

0,00

0,00

5. Всього витрати операційної діяльності

25,99

25,99

6. Плановий прибуток 4%

1,04

1,04

7. Податок на прибуток

0,00

0,00

7. Тариф без ПДВ

27,03

27,03

8. ПДВ 20 %

5,41

5,41

9. Тариф з ПДВ

32,44

32,44

 Встановлення та коригування нових тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним  заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення  розрахунків за електроенергію, оплати заробітної плати, скид стоків та  забезпечення споживачів якісними послугами з постачання питної води, водовідведення.

 Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються поштою протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою підприємства: 07301, Київська обл., м.Вишгород, вул..Набережна, буд. 8а

 

                                                                            Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

  Для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення м.Вишгород МКП «Водоканал» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з цим, 23 травня 2024р. з 00:00 до 05:00 тимчасово буде відсутнє водопостачання у будинках жителів 

📌 по вулицях:
- Київська;
- Б.Хмельницького;
- Піщана;
- Святославська;
- Довженка;
- Мономаха;
- Космонавтів;
- Максимовича;
- Набережна;
- Шкільна;
- Лугова;
- Дніпровська;
- Шолуденка;
- Гриненка;
- Космонавта Поповича;
- Промислова;
- Шлюзова;
📌проспектах :
- Шевченка;
- Мазепи;
📌провулки:
-Коцюбинського;
- Дніпровський;
📌ГЕС та ГАЕС
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

  У зв’язку з поривом на водопровідній мережі по вул. Кургузова можливе тимчасове призупинення водопостачання за адресами :

- вул.Кургузова, буд.2,4,4а,6,6а;

- вул.Київська, буд.7, 7а,18.

  Бригада Вишгородського МКП «Водоканал» робить все можливе, щоб у найкоротші терміни ліквідувати аварію.

Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал».

  У зв'язку з ремонтними роботами на водопровідній мережі по вул.Шолуденка, тимчасово буде припинено водопостачання 17.04 2024р. з 9:00 до 12:00 за адресами:

 • пр.Мазепи, буд.12
 • пр.Мазепи, буд.13/9
 • вул. Шолуденка, буд.1,3,5,6,6в,7.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Адміністрація Вишгородського МКП "Водоканал"

  З 08.04.2024р. прийом абонентів буде проводитися за новою адресою: просп. Мазепи,буд.12., вхід з двору, 1 поверх. (старе приміщення «Ощадбанку»)

Приймальні дні:

Вівторок, середа  з 8-00 до 17 00,

п’ятниця з 8-00 до 16-00

Неприймальні дні:

Понеділок, Четвер

Сб,нд.: вихідний день
Обідня перерва з 12:00  до 13:00

З  1 по 5 число кожного місяця неприймальні дні  (проводяться розрахунки)

Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

Вишгородське МКП “Водоканал”

Диспетчер - 22-722 (цілодобово)

Адреса:
07300, вул.Набережна, 8-а,
м. Вишгород,  Київська обл.
Телефон, факс:
(04596) 23-354 (приймальня)
Графік  роботи підприємства :

 • пн.- чт. з 08-00 до 17-00,
 • пт.: з 08-00 до 16 00,
 • сб,нд.:  вихідний день

Обідня перерва з 12:00  до 13:00

Де ми знаходимось